împreună susținem comunitatea, educația și cultura

Cursuri gratuite pregătire BAC Istorie 2019

Cursuri gratuite pregătire BAC Istorie 2019

16 februarie, orele 9.00 – Introducere (prezentarea programului, recomandări stilistice și metodologice privind examenul de bacalaureat) prof. Corneliu Riegler

23 februarie, orele 10.00

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor – istorici și umaniști despre romanitatea românilor; principalele teorii cu privire la romanitatea românilor și motivele apariției lor (conf. dr. Ioan Carol Opriș - prof. Sandor Vasile)

2 martie, orele 10.00

Autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc (secolele IX-XVIII) – etapele întemeierii Țării Românești, Moldovei și Transilvaniei; instituțiile medievale (domnia, biserica, sfatul domnesc etc.). (conf. dr. Marius Diaconescu - prof. David Daniel)

9 martie, orele 10.00

Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității partea 1 – domnitorii români (Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul); eforturile diplomatice și militare ale acestora de a păstra autonomia țărilor române (lect. dr. Marian Coman - prof. Georgescu Gabriel)

16 martie, orele 9.00

Spațiul românesc între diplomație și conflict partea 2 (sec. XVII-XVIII); Memorii și proiecte de reformă (sec. XVIII- XIX) - lect. dr. Radu Nedici - prof. Vasile Șandor)

23 martie, orele 10.00

Statul român modern de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XIX -XX). România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX Unirea din 1859; domnia lui Alexandru Ioan Cuza; cucerirea Independenței; Marea Unire de la 1 decembrie 1918 (lect. dr. Silvana Rachieru - prof. Paula Riegler)

30 martie, orele 10.00

Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa – principalele ideologii din perioada interbelică; căile și metodele prin care aceste teorii s-au impus în diferite țări; evoluția ideologiilor după Al Doilea Război Mondial. (lect. dr. Bogdan Antoniu - prof. David Daniel)

6 aprilie, orele 10.00

România postbelică. Stalinism, național-comunism și disidență anticomunistă – instalarea comunismului; regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și cel al lui Nicolae Ceaușescu; măsuri economice, sociale și politice adoptate în timpul regimului comunist. (lect. dr. Matei Gheboianu - prof. Ioana Rieber)

13 aprilie, orele 10.00

România în perioada Războiului Rece – poziția conducătorilor comuniști în războiul dintre democrație și comunism (lect. dr. Alin Matei - prof. Corneliu Riegler)

20 aprilie, orele 10.00

Construcția democrației posdecembriste – evenimentele de după 1989; caracteristicile regimului democratic (lect. dr. Matei Gheboianu - prof. Stan Gabriel)

11 mai, orele 10.00

Constituțiile din România – caracteristicile Constituțiilor (conf. dr. Cristina Gudin - prof. Paula Horga)

18 mai, orele 10.00

Ședință de recapitulare&sesiune de întrebări pe marginea materiei predate

25 mai - Test final. Simularea examenului de bacalaureat Ioana Rieber, Paula Horga, Paula Riegler, Georgescu Gabriel, Gabriel Stan, Vasile Șandor, Daniel David

Activități propuse pentru fiecare întâlnire:

 Expunere/discuții pe tema propusă.

 Analiză variante subiecte bacalaureat.

 Test pentru acasă: rezolvarea unei variante de subiect bacalaureat (corectitudinea rezolvării va fi verificată ulterior).

Unde?

Facultatea de Istorie - Universitatea din Bucureşti

Bdul. Regina Elisabeta 4-12, 030018 București

Când?

2019-03-30 - 2019-05-18