împreună susținem comunitatea, educația și cultura

Politica de confidentialitate

Ne-ai acordat încredere și ne dorim să te simți confortabil și în siguranță atuci când vizitezi pagina noastră de internet. Așa cum am afirmat și în alte ocazii, acordăm o importanță deosebită protecției vieții tale private, întrucât protecția datelor reprezintă pentru noi un indicator al calității cu orientare spre client.

Dorim să te asigurăm că treisprezece.ro va prelucra datele tale în mod onest, transparent și informat, conform Regulamentului General (UE) privind protecția datelor persoanelor fizice nr.2016/679 “GDRP”.

Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor poate fi modificată sau actualizată oricând de către treisprezece.ro atunci când considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele tale. Vom publica pe site-ul nostru, www.treisprezece.ro, orice astfel de modificări și te vom informa în mod corespunzător prin e-mail.

 

XTREM DIVISION SRL, persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J07/63/2009, având cod unic de înregistrare fiscală 25138590 („treisprezece.ro” sau „Operator” sau „Noi”), este operatorul datelor tale și entitatea care îți furnizează, prin intermediul Site-ului, acces la o comunitate de oameni faini și evenimentele destinate membrilor acesteia.

Ne poți contacta oricând la contact [at] treisprezece.ro sau la numărul de telefon

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care treisprezece.ro prelucrează datele tale sau drepturile tale, ne poți contacta la adresa de e-mail dedicată datepersonale [at] treisprezece.ro

 

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

Politica treisprezece.ro este de a colecta și prelucra doar datele care ne sunt necesare ca să îți oferim cea mai plăcută experință atunci când accesezi Site-ul sau participi la evenimentele organizate.

treisprezece.ro colectează și prelucrează datele tale pentru a onora contractul și livrarea serviciilor solicitate, îmbunătățirea experienței tale în comunitatea treisprezece.ro, oferirea de asistență și suport atunci când utilizezi Site-ul, sau pentru a-ți transmite oferte personalizate (marketing direct).

 

Ce date sunt prelucrate, scopul și temeiul juridic

1. Date pe care ni le furnizezi direct

Scopul prelucrării Date colectate Temei juridic

Crearea contului de utilizator

Ai posibilitatea de a-ți crea un cont de utilizator (non-membru) pe acest site, etapa premergătoare obținerii statutului de membru.

Poți crea un cont de utilizator doar dacă ne furnizezi aceste date personale obligatorii:

 • Nume și prenume
 • Gen
 • Județ
 • Email
 • Număr de telefon
 • Parolă (date generale de autentificare)

Executarea contractului sau demers înaintea încheierii contractului.

Datele colectate ne vor ajuta să ne adresă corect, să ne îndeplinim obligațiile legale (ex: facturare) și să îți oferim o experință

Completarea profilului de membru

După înscriere (crearea contului de utilizator) ai posibilitatea de a solicita obținerea statutului de membru ce îți oferă acces la anumite secțiuni din Site, respectiv la alte servicii dedicate.

Opțional, poți completa următoarele informații:

 • Fotografie

Executarea contractului.

Plata taxei de membru

Detaliile cardului pe care îl folosești pentru plata 3D Secure a taxei de membru nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către treisprezece.ro, ci doar de către entitatea de autorizare a tranzacției sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online.

treisprezece.ro prelucrează doar următoarele date pe care le trimite către partenerul de autorizare a plăților/ tranzacțiilor online:

 • ID comandă;
 • data inițierii tranzacției, data finalizării;
 • ID tranzacției;
 • situație plată (plată efectuată/ neefectuată);
 • suma tranzacționată (după caz).

În cazul unor anulării comenzii colectăm și prelucrăm:

 • IBAN-ul și banca la care ai deschis contul bancar,

pentru a-ți restitui banii plăți pentru comanda anulată.

Executarea contractului.

 

Pentru a asigura suportul necesar procesării de către partenerii noștri autorizați să intermedieze plata serviciilor comandate.

Asistență și suport membri

Pentru a-ți putea asigura suportul cu privire la contul tău de membru, te vom identifica prin confirmarea:

 • numelui și prenumelui;
 • adresei de e-mail și numărului tău de telefon;

Executarea contractului

Îndeplinirea responsabilităților/ activităților noastre în perioada de executare a contractului

 

2. Date prelucrate automat

Scopul prelucrării Date colectate Temei juridic

Mentenanța și securizarea website-ului

Utilizăm următorii identificatori online pentru mentenanța și securizarea Site-ului:

 • Adresa IP;
 • Browser-ul de internet pe care îl utilizezi și  versiunea sistemului de operare al dispozitivului cu care te conectezi;
 • Date de protocol HHTP/HTTPS;
 • Locația dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care te conectezi la Site.

Mai exact, prelucrăm datele tale pentru:

 • a asigura buna funcționare a website-ului, respectiv:
  - afișarea corectă a conținutului Site-ului;
  - îmbunătățirea Site-ului;
  - parametrarea dispozitivului de pe care te conectezi/ autentifici la cerințele Site-ului.
 • a asigura securitatea website-ul și a te asigura că te protejăm împotriva fraudei sau a oricărei breșe de securitate IT în ceea ce privește Site-ul.
 • identificarea și remedierea defecțiunilor care împiedică utilizarea website-ului nostru sau contului tău de utilizator.

Interes legitim

Implementarea, parametrarea și menținerea măsurilor de securitate a Site-ului

 

 

Atunci când vizitezi Site-ul, te autentifici în contul de utilizator, sau utilizezi aplicația noastră mobilă, mai colectăm cu ajutorul cookie-urilor și date obținute de la computerul, telefonul, tableta sau alt dispozitiv utilizat de tine („dispozitivul”), informații cu care te putem identifica online („identificatori online”), și pe care le utilizăm la profilare în scop de marketing direct:

 • Adresa IP;
 • Browser-ul de internet pe care îl utilizezi și  versiunea sistemului de operare al dispozitivului;
 • Date de protocol HHTP/HTTPS;
 • Durata vizitei/ activității tale pe Site;
 • Locația generală a dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care te conectezi la Site.  

[Te rugăm să reții că majoritatea dispozitivelor îți oferă opțiunea de a dezactiva serviciile de geo-localizare chiar din setările dispozitivului respectiv]

[„Cookie-uri” - fișiere pe care un server le trimite dispozitivului tău, plasate pe site-ul Magazinului Online sau prin descărcarea/ utilizarea aplicației mobile Scopul și modul în care prelucrăm cookie-uri sunt detaliate în Politica de utilizare a cookies, disponibilă pe website-ul Magazinului Online]

Consimțământ cookie

Pentru cookie-urile care monitorizează comportamentul tău în Site.

 

Dacă nu dorești să participi la monitorizarea prin cookie-uri în scopul transmiterii de reclame (bannere) on-line pe baza intereselor tale, poți refuza setarea în acest sens a unui modul cookie prin setarea browser-ului care dezactivează în general setarea automată de module cookie. Poți de asemenea, dezactiva modulele cookie pentru serviciile publicitare ale unui furnizor servicii browser (de ex. Google), setând browser-ul tău în așa fel încât modulele cookie ale domeniului respectiv să fie blocate. Poți face asta foarte ușor din următoarea pagină www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele

 

Opțiunea de a renunța la publicitatea comportamentală on-line nu va opri afișarea reclamelor generale, care nu sunt individualizate în funcție de interesele tale.

 

Durata de păstrare a datelor colectate

Prelucrăm datele tale pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.

Vom păstra datele tale doar atât timp cât deții un cont de utilizator. Dacă îți dezactivezi contul de utilizator din Site și ne soliciți în mod expres ștergerea totală, datele asociate contului tău vor fi șterse sau anonimizate astfel încât să nu mai poți fi identificat în sistemele noastre de evidență a datelor, exceptând cazul în care suntem obligați să păstrăm datele tale pentru o perioadă mai lungă, în baza legii sau interesului nostru legitim.

Datele vor fi șterse automat dacă:

 • ai înregistrat o cerere de ștergere a contului de utilizator.
 • au trecut mai mult de 12 luni de la ultima autentificare. Toate datele asociate contului tău vor fi șterse sau anonimizate fără o notificare în prealabil atunci când nu mai accesezi contul o perioadă mai lungă de 12 luni.
 • au fost semnalate probleme. În această situație contul tău va fi blocat și nu vei mai putea accesa contul de utilizator iar datele tale vor fi șterse sau anonimizate, cu excepția numelui, prenumelui, adresei de email și a numărului de telefon care vor fi păstrate încă 12 luni. Interesul legitim al acestui fapt se explică prin dorința de a furniza un Serviciu de calitate, restricționând astfel accesul utilizatorilor ale căror conturi au fost șterse din motive de conduită.

 

Datele tale personale pot fi transmise către și pot fi prelucrate de partenerii noștri de încredere pentru a-ți furniza produse

Pentru furnizarea Serviciului, vom partaja datele tale cu partenerii noștri de încredere. Selectăm foarte atent partenerii și furnizorii care efectuează, în numele nostru, operațiuni suport activității noastre. Împărtășim cu aceștia doar datele personale necesare realizării activităților specifice pe care le încredințăm acestora.

Atunci când externalizăm anumite activități către partenerii noștri de încredere depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne verifica în prealabil dacă aceștia asigură protecția datelor tale prin măsuri stricte de securitate a datelor și vom încheia cu fiecare contracte de prelucrare a datelor.

Mai exact, transmitem unele date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea funcțiilor și serviciilor necesare operării activităților Site-ului, cum ar fi:

 • furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu tine, situat în România;
 • procesatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile în sistem 3D Secure (MobilPay);

Împărtășim datele tale cu partenerii noștri și în scopuri de marketing

Pentru a-ți oferi produse personalizate intereselor și preferințelor tale, prelucrăm anumite date cu unii parteneri care ne ajută să vă adresăm ofertele personalizate, cum ar fi: (i) prelucrarea datelor prin platforma Facebook pentru a-ți transmite oferte personalizate prin reclame țintă cu ajutorul funcției de audiențe personalizate pe liste de clienți, sau (ii) prelucrarea datelor pentru a-ți transmite ofertele personalizate bazate pe publicitatea comportamentală online derulate cu Google AdWords.

Transmiterea datelor către autorități și instituţii publice sau organe judiciare

Putem transmite unele din datele tale personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea spălării banilor; depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la autoritățile fiscale etc.), sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare atunci când ne apărăm în justiție, sau în fața altor autorități publice.
 
Accesul auditorilor și consultanților

Dacă vom decide în viitor să înstrăinăm acțiunile sau afacerea treisprezece.ro vom oferi acces sau transmite auditorilor și consultanților potențiali(ilor) cumpărători datele clienților noștri pentru efectuarea auditului necesar achiziției acțiunilor/ afacerii. Pentru acest scop, ne vom asigura că orice potențial cumpărător va urmări și implementa masurile de securitate necesare pentru protecția datelor tale, iar părțile vor semna în prealabil un contract de prelucrare a datelor pentru scopul tranzacției.

 

Securitatea datelor colectate

Asigurăm măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Ne angajăm să păstrăm datele tale personale în siguranță și luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru.

Implementăm procese sistematice de instruire a persoanelor responsabile de securitatea IT și de monitorizare și audit al securității sistemelor și infrastructuri IT conform politicilor interne ale treisprezece.ro.
În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor pe care le împărtășim cu aceștia.

 

Drepturile și optiunile tale

Dorim să ne asigurăm că în orice moment ai controlul deplin asupra datelor tale și că îți poți exercita efectiv drepturile și opțiunile pe care le ai potrivit GDPR.

Pentru a ne asigura că ai controlul efectiv al datelor tale, te informăm că ai următoarele posibilități bazate pe tehnologiile pe care le ai la dispoziție:

 • poți gestiona din contul de utilizator accesarea, rectificarea sau ștergerea directă a unor date disponibile în contul tău de utilziator în Site;
 • vei putea șterge cookie-urile sau istoricul navigărilor din setările Site-ului; în plus, poți alege să modifici setările browser-ului pe care îl folosești astfel încât să restricționezi urmărirea de către cookie-uri a comportamentului tău în Site (totuși, aceste restricționări îți pot afecta experiența de navigare în Site);
 • platformele social media și motoarele de căutare (de ex. Google sau Facebook) îți oferă posibilitatea de a gestiona diverse opțiuni privind modul în care alegi să îți prelucreze datele.

În plus acestor opțiuni, GDPR îți oferă, în calitate de persoană vizată, drepturile descrise mai jos. Înainte de a da curs oricărei solicitări privind drepturile tale, ne vom asigura că ești titularul datelor cu privire la care alegi să îți exerciți aceste drepturi, iar pentru acest scop îți putem solicita unele informații/ date pentru a verifica identitatea ta, sau putem solicita mai multe detalii despre solicitarea ta.

Corespondența pe care o vom purta cu tine o vom putea păstra pentru a asigura că ținem evidența solicitărilor și și răspunsurilor privind drepturile tale.

Dreptul de a fi informat. Ai dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele tale, inclusiv detalii privind drepturile tale, în calitate de persoană vizată. Aceste informații despre datele, scopul și modul în care noi prelucrăm datele tale sunt incluse și în această Politică.

Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a accesa datele pe care le prelucrăm despre tine, fără a percepe vreun fel de taxă la primele furnizări de date. Dacă vei avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Vom avea dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și nejustificate.

Pentru a-ți exercita dreptul de acces, ne poți trimite solicitarea ta prin email la adresa: datepersonale [at] treisprezece.ro

Dreptul la rectificarea datelor. În cazul în care identifici că datele tale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete sau inexacte: ne poți trimite o solicitarea de rectificare la adresa de e-mail: datepersonale [at] treisprezece.ro

Dreptul de a te opune marketing-ului direct (inclusiv profilarea în scop de marketing direct). Te poți opune oricând și dezabona la comunicările noastre de marketing direct în orice moment. Poți face acest lucru ușor prin a da click pe linkul „dezabonare” în orice e-mail pe care le vom trimite către tine sau din contul tau la sectiunea „Setări cont”.În plus, poți opta pentru retragerea consimțământului tău exprimat anterior pentru transmiterea de oferte personalizate bazate pe profilare prin aceleași canale prin care îți comunicăm aceste oferte, respectiv: email, sms sau notificări push-up.

Retragerea consimțământului (prin dezabonare sau solicitare scrisă) nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim. Te poți opune în orice moment oricărei prelucrări de date atunci când la o astfel de prelucrare ne bazăm pe interesul nostru legitim. Consultați secțiunea „Care este temeiul juridic al prelucrării datelor?” din tabelul de mai sus pentru a identifica situațiile în care prelucrarea noastră se bazează pe interesul nostru legitim. Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail:  datepersonal [at] treisprezece.ro

Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat). Ai dreptul de a ne solicita ștergerea datelor tale în oricare dintre situațiile următoare:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
 • îți retragi consimțământul pe baza căruia am prelucrat datele tale și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
 • te opui prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct;
 • te opui prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale;
 • datele personale sunt prelucrate contrar legii;
 • datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea ta de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail:  datepersonale [at] treisprezece.ro.

 Dreptul de a restricționa prelucrarea. Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor în una din situațiile descrise mai jos.

 • exactitatea datelor este contestată de tine (persoană vizară), pentru o perioadă care ne va permite să verificăm corectitudinea datelor;
 • prelucrarea datelor este ilegală iar tu (persoana vizată) te opui ștergerii datelor și ne soliciți restricționarea prelucrării acestor date;
 • nu mai avem nevoie de datele tale, dar acestea sunt solicitate de tine (persoana vizată) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 • tu (persoana vizată) ridici unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazată pe interesele noastre legitime, în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică ale tale).

  Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: datepersonale [at] treisprezece.ro

Dreptul de portabilitate. Atunci când prelucrăm datele tale în baza consimțământului sau executării contractului, și în mod automat, vei avea dreptul să ne soliciți transferul datelor tale: (a) către tine sau (ii) către un alt operator indicat de tine. Cea de-a doua situație presupune că ai opțiunea de a ne solicita transmiterea datelor asociate contului de utilizator către un alt operator de date (de ex. către un operator care administrează un alt Site de profil). Mai exact, vei putea solicita doar portarea datelor cu caracter personal dintre cele pe care ni le-ai furnizat direct în mod activ (exceptând orice date derivate sau create/ dezvoltate de treisprezece.ro). Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail:  datepersonale [at] treisprezece.ro. Vom transmite datele tale solicitate conform celor precizate aici într-un format structurat și care permite reutilizarea datelor (de ex. în format XML, JSON, CSV).

Dreptul de a face plângeri la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul să depui orice plângeri în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) asupra modului în care noi prelucrăm datele tale personale. Totuși, sperăm că vei decide să discuți mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor tale este foarte importantă pentru noi și vom lua toate masurile necesare pentru a soluționa orice problemă cu privire la controlul și securitatea datelor tale. De asemenea, te poți adresa cu diverse întrebări și către A.N.S.P.D.C.P., autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România. Poți găsi unele ghiduri și linii directoare privind drepturile tale pe pagina web a autorității http://www.dataprotection.ro/.