împreună susținem comunitatea, educația și cultura

Expoziția LOUDER.art în București @Spațiul Public European

Expoziția LOUDER.art în București @Spațiul Public European

LOUDER deschide o a doua expoziție de artă vizuală și narațiuni personale în București, la Spaţiul Public European, în perioada 9 - 12 aprilie. Deschiderea oficială a expoziției are loc marți, 9 aprilie, începând cu ora 16:30.

Expoziția LOUDER va găzdui fotografie, film scurt, imagini tactile, portrete fotografice. Ne bucurăm de prezența proiectelor vizuale IMAGINI TACTILE și Empowering Roma girls through community art. Accesul la deschiderea oficială și pe toată perioada expoziției este deschis publicului.

În deschiderea expoziției vom proiecta 2 filme scurte înscrise în proiectul expozițional LOUDER și vom discuta despre rolul artei vizuale în promovarea drepturilor omului și dezvoltare comunitară.

LOUDER a invitat cetățenii, artiști și non-artiști, din toate mediile, să-și prezinte arta vizuală și narațiunile personale. Lucrările de artă și narațiunile selectate vor fi expuse în București și în expoziții de artă itinerantă în Slovacia, Finlanda și Rusia.

Acest eveniment conține imagini în relief care pot fi înțelese și de persoanele cu deficiențe de vedere.

Parteneri: Spațiul Public European, IMAGINI TACTILE/TACTILE IMAGES, Empower Roma Girls Through Community Art, SQUARE MEDIA

Despre LOUDER

LOUDER, proiect de artă comunitară transnațională, o platformă pentru arta și narațiunile personale ale cetățenilor cu scopul de a combate prejudecățile și de a expune provocările și realitățile sociale și culturale ale oamenilor și comunităților din grupurile minoritare și / sau identitățile intersecționale și diverse.

LOUDER este proiect câștigător al Europe Lab, organizat de EU-Russia Civil Society Forum/ Гражданский Форум ЕС-Россия

Pentru mai multe informații despre proiect și parteneri, vă rugăm să vizitați https://www.louderart.com/ și LOUDER.art

Contact de presă: Andreea Toma, coordonator de comunicare pentru LOUDER

Email: andreea@louderart.com (România)

///

LOUDER opens a second exhibition of visual art and personal narratives in Bucharest, at Spațiul Public European, on view from April 9th to April 12th. Presentation of the exhibition takes place on Tuesday, April 9th, starting with 16:30.

The LOUDER exhibition will host photography, short film, tactile images, portraits. We are happy to host visual projects such as TACTILE IMAGES and Empowering Roma girls through community art. Access to the official opening and throughout the exhibition is open to the public.

At the opening of the exhibition, we will show two short films and discuss the role of visual art in promoting human rights and community development.

LOUDER invited citizens, artists and non-artists from all walks of life to present their visual arts and personal narratives. Artworks and selected stories will be exhibited in Bucharest and traveling art exhibitions in Slovakia, Finland and Russia.

This event contains embossed images that can also be understood by people with visual impairments.

Partners: Spațiul Public European, TACTILE IMAGES, Empower Roma Girls Through Community Art, SQUARE MEDIA

ABOUT LOUDER

LOUDER project a transnational community art project, a platform for art and personal narratives of citizens in order to combat prejudices and to expose the social and cultural challenges and realities of people and communities in minority groups and / or intersectional and diverse identities.

LOUDER is one of the winning projects of the Forum for Young Professionals Europe Lab, organized by the EU-Russia Civil Society Forum/ Гражданский Форум ЕС-Россия.

For more information on the project and the partners, please visit https://www.louderart.com/ and LOUDER.art

Press contact: Andreea Toma, communication coordination for LOUDER

Email: andreea@louderart.com (Romania)

Unde?

Spaţiul Public European

Strada Vasile Lascăr 31, 020492 București

Când?

2019-04-15 - 2019-04-15