împreună susținem comunitatea, educația și cultura

Implementarea proiectelor finantate cu fonduri europene

Implementarea proiectelor finantate cu fonduri europene

MPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANȚATE CU FONDURI EUROPENE

13-14 APRILIE, STR.FĂINARI, NR. 45A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

TARIF: 280 LEI

Cursul, structurat pe o durată de 16 ore, își propune să vă familiarizeze cu practica implementării proiectelor prin finanțare europeană. Prin utilizarea unor exemple și studii de caz pentru fiecare secțiune, parcurse individual sau în echipă, veți avea posibilitatea anticipării eforturile și beneficiile specifice etapei de implementare a proiectelor. În încheiere, în echipă, veți avea posibilitatea dezvaterii unor propuneri de proiect elaborate de dvs. prin parcurgerea etapelor specifice implentării proiectelor.

Cursul acoperă toate etapele specifice implementării proiectelor finanțabile prin fonduri europene.

Cui se adresează acest curs?

• Persoanelor care implementează proiecte cu finanțare europeană

• Persoanelor care au proiecte în etapa de elaborare sau aprobare și care vor fi implementate în perioada următoare

• Persoanelor care doresc să se familiarizeze cu acest domeniu

Prezentarea cursului

Așa cum știm, există un principiu care spune „Teoria, ca teoria, dar practica ne omoară”. Din acest motiv, acest curs este orientat spre aspectul practic al proiectelor cu finanțare europeană.

Cursul își propune parcurgerea etapelor specifice implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă și are o abordare activă, bazată pe exemple practice și studii de caz.

Obiectivele cursului:

- cunoașterea etapei de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă

- cunoașterea cadrului instituțional și legal specific implementării acestor proiecte

- cunoașterea aspectelor contractuale și implicațiilor acestora

- cunoașterea procedurii de derulare efectivă a achizițiilor publice

- cunoașterea modului de conducere a echipei de proiect pe perioada implementării proiectului

- cunoașterea documentelor financiare specifice

- cunoașterea proceselor specifice monitorizării și controlului proiectelor

Prezentarea cursului este structurată pe șase module care au în vedere principalele aspecte specifice implementării proiectelor. Informațiile prezentate în cadrul fiecărei secțiuni sunt însoțite de exemple și studii de caz pentru a asigura o abordare pragmatică și o înțelegere cât mai bună a situațiilor particulare specifice implementării proiectelor.

Pe parcursul cursului vor fi evidențiate situații concrete care influențează proiectele în etapa de implementare precum și principalele modalități de acțiune pentru atingerea obiectivelor proiectului.

Vor fi prezentate și exemple de bune practici.

De ce să alegi acest curs?

Deoarece oferă într-o manieră clară și sintetică informațiile necesare implementării proiectelor finanțate prin fonduri europene. Evident, există posibilitatea studierii individuale, dar asta ar necesita mult mai mult timp (cu siguranță mai mult de 16 ore, atât cât ține cursul). Totodată, cursul îți oferă și un feedback pentru ideile pe care le vei putea expune pe parcursul acestuia și vei găsi răspunsuri pentru situațiile particulare ale anumitor proiecte.

Informațiile oferite în cadrul cursului sunt completate cu exemple din practica implementării proiectelor. Prin exercițiile indivuale și în echipă, vei avea posibilitatea experimentării unor situații similare celor din practica curentă. Exercițiile, studiile de caz si secțiunea de propuneri de proiecte te vor pune în fața unor situații concrete specifice implementării proiectelor. Vei avea posibilitatea să analizezi și să dezbați, individual sau în echipă, modul în care au fost alese soluțiile de implementare ale proiectelor.

Ce pot învăța de la acest curs?

Prin participarea la acest curs, vei aprofunda cunoștințele referitoare la proiectele finanțate prin fonduri nerambursabile. Totodată, va fi mai clar procesul de implementare a proiectelor, care se dovedește a fi unul foarte complex.

Prin exemplele prezentate, te vei familiariza cu particularitățile etapei de implementare și vei îți vei dezvolta noi abilități privind modul de tratare a diferențelor apărute în practică față de etapa de elaborare.

TRAINERI: ORVENTINA LEU & DANIEL JIROVEANU

PROGRAM

ZIUA I:

Fazele implementării unui proiect finanțat din fonduri structurale și de coeziune. Instrumente şi metode pentru planificarea activităților, execuția, monitorizarea, controlul şi finalizarea proiectului.

Etapa de pre-contractare si semnarea contractului de finanţare. Roluri şi responsabilităţi pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.

Managementul echipei. Rolurile şi responsabilităţile echipei de proiect. Elaborarea fişelor de post, de pontaj si rapoarte de activitate

Organizarea cadrului administrativ pentru demararea şi desfăşurarea proiectului. Modificările contractuale: actele adiţionale şi notificările. Acordul de parteneriat. Procedurile interne de lucru.

ZIUA II:

Managementul achiziţiilor. Măsurile de informare şi publicitate. Respectarea temelor orizontale. Managementul financiar. Eligibilitatea cheltuielilor, reguli şi documente justificative. Cereri de rambursare. Întocmirea rapoartelor tehnice de progres.

Proceduri specifice de monitorizare: vizite la faţa locului şi verificări suplimentare. Verificarea, controlul şi auditul proiectului. Asigurarea sustenabilităţii proiectului. Păstrarea şi arhivarea documentelor. Lecţii învăţate, bune practici si erori frecvente în implementarea proiectelor.

Studiu de caz: propuneri de proiecte pentru finanțarea prin fonduri europene și implementarea acestora (partea I)

Studiu de caz: propuneri de proiecte pentru finanțarea prin fonduri europene și implementarea acestora (partea a II-a)

TARIF: 280 LEI

ÎNSCRIERE: office@tinedenoi.ro

Asociația “Ține de Noi” este o organizație nouă care își propune să creeze comunități active în domeniul politicilor publice economice, educaționale și în domeniul energiei și constituirea unui spațiu de dezbatere în societate legat de problemele guvernării României. Obiectivul principal este de a crea în jurul acestei organizații un adevarat laborator de idei orientate spre societate și un nucleu pentru politici publice viitoare. Promovăm valorile democratice și euro – atlantice ca o șansă pentru modernizarea României.

Unde?

null

Când?

2019-04-13 - 2019-04-13