împreună susținem comunitatea, educația și cultura

Adunarea Generală Anuală a membrilor UPFR

Adunarea Generală Anuală a membrilor UPFR

Stimaţi membri,

În conformitate cu dispoziţiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România convoacă ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR UPFR pentru data de 27 martie 2019, ora 10:00, la Hotel Caro, Centrul de Conferinţe Caro, etaj 5, Sala Călinescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, Sector 2, Bucureşti.

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR UPFR va avea următoarea ordine de zi:

- Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2018;

- Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

- Aprobarea Dării de seamă pe anul 2018;

- Prezentarea raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2018;

- Prezentarea Raportului “Comisiei permanente speciale privind accesul la informații”;

- Alegerea componenței Consiliului Director pentru un mandat de 2 ani;

- Alegerea componenței Consiliului de supraveghere pentru un mandat de 2 ani;

- Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2019;

- Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

- Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2019;

- Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR;

- Aprobarea regulamentului de vot;

- Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor;

- Aprobarea normelor de aplicare a criteriilor de repartiție pentru anul 2019;

- Diverse

În situaţia în care cvorumul nu va fi întrunit la prima convocare, ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR UPFR, va avea loc a doua zi, la aceeaşi oră şi locaţie, adică in data de 28 martie 2019, ora 10:00, la Hotel Caro, Centrul de Conferinţe Caro, etaj 5, Sala Călinescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, Sector 2, Bucureşti.

Toţi membrii sunt rugaţi să confirme participarea la ședinţă la adresa de e-mail office@upfr.ro sau la tel. 021.222.20.45/46/47/48.

În cazul membrilor care trimit reprezentanţi, aceştia din urmă sunt rugaţi să se prezinte cu împuternicire semnată de către conducere în care să se specifice clar dreptul de vot în Adunarea Generală Anuală.

De asemenea, membrii/reprezentanţii acestora sunt rugați să se prezinte cu ştampila societăţii.

Menţionăm că materialele supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Anuale pot fi consultate oricând la sediul UPFR, în baza art. 170 alin.7 din Legea nr. 8/1996 republicată.

Unde?

Caro Hotel Bucharest

164A Barbu Vacarescu Blvd, 020285 București

Când?

2019-03-27 - 2019-03-27