împreună susținem comunitatea, educația și cultura

Istoria unei minorități: Evreii din România

Istoria unei minorități: Evreii din România

NEC are plăcerea să vă invite la dezbaterea cu tema ”Dinamica trecutului și provocările prezentului în istoria unei minorități. Evreii din România”.

Dezbaterea este prilejuită de recenta apariție a volumului ”Trecutul prezent. Evreii din România: istorie, memorie, reprezentare”, editori Anca FILIPOVICI, Attila GIDÓ, Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2018.

Participanți: Lya BENJAMIN, Camelia CRĂCIUN, Anca FILIPOVICI, Alexandru FLORIAN, Attila GIDÓ, Natalia LAZĂR, Liviu ROTMAN, Valentin SĂNDULESCU, Anca TUDORANCEA, Cristian VASILE.

Volumul de față plasează sub reflector parcursul istoric al minorității evreiești din România, implicând chei de lectură ce conectează fenomene mai largi – emancipare, naționalism sau antisemitismul modern. Semnate de specialiști consacrați, studiile din volum urmăresc mutațiile ce au loc în jurul unor borne importante, precum Primul Război Mondial și Unirea de la 1918, Holocaustul și cel de-al Doilea Război Mondial, regimul comunist și istoria recentă. Textele care trasează istoria evreilor până la instaurarea regimului comunist sunt structurate defalcat pe provinciile istorice, urmărind – în măsura în care a fost posibil – particularitățile comunităților evreiești din Transilvania, Ţările Române, Bucovina sau Basarabia. Apartenența la o provincie sau alta a conferit nu doar o imagine distinctă a comunităților, ceea ce a potențat caracterul eteroclit al minorității în România Mare, dar și destine diferite. Evoluția minorității evreiești din România este, din această perspectivă, un complex de istorii cu traiectorii comune și rupturi, reliefând totodată și dinamica alertă a secolelor XIX–XX. Conceput de către editori ca ghid istoric, volumul propune astfel o deschidere de perspectivă către o sinteză modernă a istoriei evreilor din România.

Unde?

New Europe College

Str. Plantelor Nr. 21, 023971 București

Când?

2019-05-15 - 2019-05-15